آموزش نصب لمپ بر روی CentOS 6 | باران هاست

باران هاست > آموزشگاه > آموزش نصب لمپ بر روی CentOS 6

آموزش نصب لمپ بر روی CentOS 6

لمپ

نصب وب سرور Apache, MySQL, PHP بر روی سرور لینوکس CentOS 6

در این آموزش بسیار ساده و بیان گذار به شما یاد خواهیم داد که چطور بدون نصب یک کنترل پنل سایت خودتون را نصب لمپ بالا بیارید

ابتدا یک سرور لینوکس نیاز داریم که بر روی این سرور CentOS 6 نصب شده باشد .

ابتدا نصب  آپاچی را انجام خواهیم داد

اپاچی یک سرویس اپن سرس است که در جامعه هاستینگ میتوان گفت 50 درصد سایت ها از این وب سرور استفاده میکنند

sudo yum install httpd

سپس دستور استارت اپاچی را در سرور خودتون وارد کنید

sudo service httpd start

سپس با مراجعه به ادرس ای پی خود با همچین صفحه ای روبه رو میشوید

خوب ما در اینجا آپاچی را نصب کردیم قدم بعدی باید MySQL را نصب کنیم

MySQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده قدرتمند استفاده می شود برای سازماندهی و بازیابی داده در سرور  است
برای نصب دیتا mysql ابتدا دستور زیر را وارد نمایید

sudo yum install mysql-server
sudo service mysqld start

در طول نصب، خروجی شما را برای اجازه خود را دو بار بپرسید. پس از شما می گویم بله به هر دو، خروجی نصب خواهد شد.
با وارد کردم این دستور ها mysql را نصب کردید حال باید برای اجازه دادن به my sql و دادن رمز مختص به Mysql دستور زیر را وارد نمایید

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on…
بدون وارد کردن رمز وارد شوید
برای پیکربندی mysqlبا چند سوال رو به رو میشود
به سوالات زیر به نحوه که براتون گذاشتیم پاسخ دهید

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
… Success!

Normally, root should only be allowed to connect from ‘localhost’. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
… Success!

By default, MySQL comes with a database named ‘test’ that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
– Dropping test database…
… Success!
– Removing privileges on test database…
… Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
… Success!

Cleaning up…

All done! If you’ve completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

پس از پایان این دستورات باید php را نب کنید

ابتدا دستور زیر را برای نصب phpوارد کنید

sudo yum install php php-mysql

سپس دستور زیر را وارد نمایید

yum search php-

پس از وارد کردن این دستور در ترمینال خودتون با همچین متنی رو به رو خواهید شد

php-bcmath.x86_64 : A module for PHP applications for using the bcmath library
php-cli.x86_64 : Command-line interface for PHP
php-common.x86_64 : Common files for PHP
php-dba.x86_64 : A database abstraction layer module for PHP applications
php-devel.x86_64 : Files needed for building PHP extensions
php-embedded.x86_64 : PHP library for embedding in applications
php-enchant.x86_64 : Human Language and Character Encoding Support
php-gd.x86_64 : A module for PHP applications for using the gd graphics library
php-imap.x86_64 : A module for PHP applications that use IMAP

سپس با دستورات وب سرورتون و پایگاه داده خود را روشن کنید

psudo chkconfig httpd on

sudo chkconfig mysqld on

شاید براتون سوال شود sudoچیست که قبل از هر دستوری وارد شده است این دستور به معنی این است که شما این اجازه را میدهید که با هویت root این دستور اجرا شود

برای تست کردن phpنصب شده خود بر روی سرور این دستور زیر را وارد نمایید

sudo nano /var/www/html/info.php

اگر ادیتون nano را نصب نکرده اید با دستور زیر ایدتو را نصب کنید

yum install nano

ادیتور nano یکی از بهترین ادیتور های لینوکس است و کار کردن باهاش بسیار راحت میباشد

پس از وارد کردن دستور info.php در این برگه این کد را قرار دهید

<?php
phpinfo();
?>

سپس دستور زیر را وارد نمایید و به ادرس زیر بروید

sudo service httpd restart

http://your ip/info.php

به همین اسانی میتوانید یک سرویس لمپ را نصب کرده و اسانی باهاش کار کنید

امیدوارم این اموزش هم بتواند یک کمی به شما دوستان عزیز بکند

سال نو و عید باستانی ایرانیان را به شما کاربران گرامی تبریک عرض مینماییم
روز طبیعت مبارک