نحوه ردارکت از http به https

نحوه انتقال کاربران و بازدید کنندگان از http به پروتکول امنیتی ssl,https کافیست در فایل .htaccess

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !on RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}  را قرار دهید

به همین اسانی میتوانید کاربران خود را به مسیر ایمن منتقل کنید .

سال نو و عید باستانی ایرانیان را به شما کاربران گرامی تبریک عرض مینماییم
روز طبیعت مبارک