نمایندگی هاست دایرکت ادمین | باران هاست

باران هاست > نمایندگی هاست دایرکت ادمین

نمایندگی هاست دایرکت ادمین

پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5
فضا 2000 مگابایت 5000 مگابایت 10000 مگابایت 20000 مگابایت نامحدود
ترافیک ماهانه 40000 مگابایت 70000مگابایت 80000مگابایت 120000مگابایت 150000مگابایت
انتقال رایگان به صورت یک بار به صورت یک بار به صورت یک بار به صورت یک بار به صورت یک بار
تحویل آنی آنی آنی آنی آنی
Backup ۴۸Hour ۴۸Hour ۴۸Hour ۴۸Hour ۴۸Hour
دیتا سنتر ovh ovh ovh ovh ovh
demo Control Panel: directadmin(Demo) Control Panel: directadmin(Demo) Control Panel: directadmin(Demo) Control Panel: directadmin(Demo) Control Panel: directadmin(Demo)
ماهانه ندارد ندارد 15000 تومان 23000تومان 35000تومان
20
هزار تومان(سالیانه)سفارش
55
هزار تومان(سالیانه)سفارش
99
هزار تومان(سالیانه)سفارش
159
هزار تومان(سالیانه)سفارش
200
هزار تومان(سالیانه)سفارش

مشخصات سرور میزبانی


DataCenter : Hetzner

DataCenter : Hetzner

DataCenter : Hetzner

DataCenter : Hetzner
سال نو و عید باستانی ایرانیان را به شما کاربران گرامی تبریک عرض مینماییم
روز طبیعت مبارک