نمایندگی هاست سی پنل خارج

نمایندگی میزبانی وب آلمان با قدرت از دیتا سنتر هتزنرپلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5
فضا هارد SSD 5 GB هارد SSD 10 GB هارد SSD 15 GB هارد SSD 20 GB هارد SSD 30 GB
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد سایت نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Email,Database,FTP نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دیتا سنتر hetzner hetzner hetzner hetzner hetzner
20
هزار تومانسفارش
30
هزار تومانسفارش
40
هزار تومانسفارش
50
هزار تومانسفارش
65
هزار تومانسفارش
سال نو و عید باستانی ایرانیان را به شما کاربران گرامی تبریک عرض مینماییم
روز طبیعت مبارک